XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)

Duálne vzdelávanie

Získaj prax už počas štúdia

Spoločnosť Spanner SK, k.s. v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou a Obchodnou akadémiou v Považskej Bystrici, ponúka študentom prax počas štúdia na strednej škole, v systéme duálneho vzdelávania.

Disponujeme Osvedčeniami o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vzdelávania.

Číslo osvedčenia: 870/SDV/SOPK/2020, vydané Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou dňa 19.10.2020, s platnosťou do 19.10.2027.

Číslo osvedčenia: 2414/SDV/RUZ/2022, vydané Republikovou úniou zamestnávateľov dňa 13.09.2022, s platnosťou do 12.09.2029.

Študijné odbory:

  • 2411 K mechanik nastavovač
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení
  • 2433 H obrábač kovov
  • 6317 M obchodná akadémia

Žiadosť pre študentov ZŠ – pre študijné odbory na SOŠ strojníckej: Žiadosť o prijatie do systému duálneho vzdelávania v spoločnosti Spanner SK, k.s 2023-2024

Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť prosím posielajte elektronicky na email: alena.berakova@spanner.sk

 

Čo všetko u náš študenti nájdu a môžu získať?

✅ Zmysluplnú prácu pod dohľadom skúseného a trpezlivého vedúceho

✅ Hmotné zabezpečenie vo forme ochranného pracovného oblečenia, pracovnej obuvi a preplatenia stravovania

✅ Finančné ohodnotenie za vykonanú prácu

✅ Zmysluplnú prácu pod dohľadom skúseného a trpezlivého inštruktora

✅ Plán profesijného rastu v Spanner SK

✅ Firemného mentora (už počas štúdia)

✅ Prax s modernými technológiami

✅ Mladý kolektív spannerákov

✅ Množstvo vedomostí a skúseností

✅ Iné výhody a benefity ako majú naši zamestnanci

 

Viac informácií: Duálne vzdelávanie so Spanner SK – leták

 

Odkazy na videá:

Čo hovoria absolventi SOŠ strojníckej o duálnom vzdelávaní?

 

 

 

 

 

 

 

Prečo si vybrať pre duálne vzdelávanie Spanner SK?

 

 

 

 

 

 

 

Pripraví ťa škola na budúce povolanie? Odpoveď nájdeš v tomto videu.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÁ OSOBA
Ing. Alena Beráková, MBA
E-mail: alena.berakova@spanner.sk
Mobil: +421 907 408 092

„DUÁL je o tom, že žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania. Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu. Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.“ Viac informácií pre žiakov a rodičov nájdete na www.dualnysystem.sk