XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)

Montážne celky

Naši zamestnanci denne montujú menšie a väčšie celky a zariadenia do hmotnosti až 5 ton, vrátane pneumatiky, elektroinštalácie a testovania. Našou silnou stránkou je najmä výroba kompletného zariadenia pripraveného na dodanie konečnému zákazníkovi.