XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)

Odvetvia

Technologické zariadenia

Vychádzame z konkrétnych požiadaviek našich zákazníkov, pre ktorých náš tím odborníkov poskytuje podporu na základe individuálnych potrieb. Od spolupráce a poradenstva pri návrhu technologického zariadenia, po výrobu „na kľúč“. Pre našich zákazníkov vyrábame technologické zariadenia ako komplexné celky alebo realizujeme čiastkové etapy v procese výroby a montáže. Jedná sa o napr. o baliace zariadenia, linky pre drevospracujúci priemysel alebo kompletnú výrobu píl pre stavebníctvo.

Konštrukcia strojov

Do portfólia našich činností patrí konštrukcia strojov s rôznymi účelmi využitia. Náš tím konštruktérov pracuje v programoch Autodesk Inventor. Vďaka širokým skúsenostiam poradíme zákazníkom s návrhom konštrukcií, mechanizmov, strojov, či automatizovaných systémov. V prípade, ak nám zákazník poskytne koncept, náš tím konštruktérov ho rozpracuje a vyladí podľa individuálnych potrieb zákazníka. Našim cieľom je zaručiť vysokú kvalitu a spokojnosť s konečným produktom. Samozrejmosťou je výroba strojov a konštrukcií, ich testovanie a následná optimalizácia.

Recyklácia

Recyklácia ako proces opätovného využitia použitých materiálov znižuje plytvanie vyčerpateľných zdrojov, redukuje objem komunálnych odpadov, ktoré končia na skládkach, či v spaľovniach a zároveň redukuje spotrebu energií, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Zložitosť spracovania odpadov si vyžaduje viac ako štandardný stroj. Naše skúsenosti spolu technologickými znalosťami našich partnerov v odbore, nám dávajú možnosť podieľať sa na výrobe špecifických častí strojových zariadení, ktoré slúžia na zber, triedenie a recykláciu rôznych materiálov, čím prispievame k ochrane životného prostredia.

Obnoviteľné zdroje energie

Pojem obnoviteľné zdroje energie sa v poslednej dobe skloňuje veľmi často a trh so zariadeniami fungujúcimi na obnoviteľné zdroje sa rozrastá. V našej výrobe sa zameriavame na výrobu kotlov renomovaných výrobcov na biomasu a  predovšetkým kogeneračnej jednotke pre našu sesterskú spoločnosť Spanner Re2. Kotly na biomasu sa vyznačujú vysokou účinnosťou a pomerne výhodnou cenou paliva. Spaľovanie biomasy sa považuje za ekologické, čo prispieva k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti.

Filtračné systémy

Bežným problémom v gastronomických zariadeniach sú nežiaduce pachy vytvárané v kuchyniach takýchto zariadení. Zápach z vyprážania, varenia a praženia je potrebné odsávať a filtrovať. Pre našich zákazníkov poskytujeme efektívne a ekonomické riešenie týchto problémov výrobou filtračných systémov podľa individuálnych potrieb a zadania týchto zákazníkov.