XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)

O nás

Spanner SK, k.s. je moderná strojárska spoločnosť zaoberajúca sa vlastnými vývojovými aktivitami, navrhovaním a konštrukciou produktov, zákazkovou výrobou, výrobou prototypov a finálnych strojových zariadení.

Na Slovensku bola založená v roku 2005 v Považskej Bystrici a od založenia prešla výrazným vývojom a premenou do aktuálneho stavu, kedy sa zaoberá komplexnou činnosťou výroby, spracovaním plechov, výrobou zváraných zostáv a montážnych celkov na kľúč, od návrhu dizajnu až po finálny výrobok.

Zákazníkom poskytujeme komplexné služby v oblasti výroby založenej na spracovaní plechov, zváraní, opracovaní a v neposlednom rade mechanickú, pneumatickú a elektrickú montáž komponentov ukončenú funkčným testom zariadenia. V rámci poskytovania služieb zastrešujeme tiež oblasť automatizácie a výroby jednoúčelových strojov a zariadení.

Súčasťou našej zákazkovej výroby je napr. konštrukcia strojov, výroba kotlov na biomasu, tepelných výmenníkov, filtračných systémov, mechanických častí baliacich liniek a tiež častí strojových zariadení, ktoré slúžia na zber, triedenie a recykláciu rôznych materiálov.

Spanner SK, k.s. zamestnáva v Považskej Bystrici vysokokvalifikovaných zamestnancov vyberaných na základe ich odborných znalostí. Tí sa v posledných rokoch priamo podieľajú na vývoji produktov, čím sa spoločnosť začleňuje k zamestnávateľom s vyššou pridanou hodnotou v regióne. Našou devízou je vlastný moderný výrobný priestor s plochou 2000 m², montážna hala s plochou 1100 m², skladové priestory s veľkosťou 1000 m² a kancelárske priestory s rozlohou 700 m².

Hodnoty a ciele

Našim cieľom je kontinuálny rast v rámci kľúčových trhov, so zámerom stať sa hlavným dodávateľom pre našich obchodných partnerov. Hlásime sa tak k hodnotám, ktoré nám pomáhajú budovať trvalé vzťahy s partnermi založené na dôvere, spoľahlivosti a kvalite výsledkov. Veľmi cenným kapitálom spoločnosti sú ľudia, ktorým sa snažíme poskytovať podmienky na to, aby boli motivovaní, efektívni a lojálni, čím prispievajú k naplneniu spoločných cieľov.

Hodnoty spoločnosti Spanner SK, k.s. predstavujú princípy, ktoré uznávajú a ktorými sa riadia všetci naši zamestnanci. Výsledkom je firemná kultúra založená na dôvere, tímovej spolupráci a zodpovednom prístupe k vykonávaným činnostiam a kolegom.

V snahe o zabezpečenie maximálnej spokojnosti zákazníkov venujeme veľkú pozornosť budovaniu systému kvality. Základnými princípmi v rámci nastaveného systému sú osobná zodpovednosť za vykonanú prácu, dôraz na výslednú kvalitu hotového produktu a efektívne vynakladanie zdrojov.

Zaviedli sme systém riadenia kvality ISO 9001:2015 ako záväzok neustáleho zvyšovania efektívnosti manažérskeho systému riadenia kvality, čím preukazujeme našu schopnosť trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov. Sme držiteľmi Certifikátu EN ISO 9001:2015 v spojení s EN ISO 3834-2:2005 Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.

Disponujeme Osvedčeniami o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vzdelávania.

Číslo osvedčenia: 870/SDV/SOPK/2020, vydané Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou dňa 19.10.2020, s platnosťou do 19.10.2027.

Číslo osvedčenia: 2414/SDV/RUZ/2022, vydané Republikovou úniou zamestnávateľov dňa 13.09.2022, s platnosťou do 12.09.2029.

Študijné odbory:

 • 2411 K mechanik nastavovač
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení
 • 2433 H obrábač kovov
 • 6317 M obchodná akadémia

 

Komplexné riadenie výroby zabezpečuje ERP systém založený na evidencii čiarových kódov, ktorý umožňuje presné online sledovanie a plánovanie výroby. Vytvorený systém riadenia kvality vo výrobe a implementované nástroje nám pomáhajú zlepšovať kvalitu procesov v prípade zákazníckych reklamácií.

Firemné motto „Partnerstvo do budúcna“ priamo vystihuje ciele kvality. Zameriavame sa na dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi, kde je kladený maximálny dôraz na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb.

Významné míľniky

 • 2005 – Založenie spoločnosti SPANNER SK, k.s. v Považskej Bystrici
 • 2006 – Začiatok výroby lisovaných dielcov do automotive
 • 2008 – Prvé zváracie pracovisko a začiatok výroby kotlov
 • 2010 – Výrobná kapacita 2 500 kotlov ročne
 • 2014 – Rozhodnutie o zredukovaní výroby kotlov a presun kapacít na výrobu kogeneračných jednotiek
 • 2015 – Sťahovanie do vlastných priestorov s plochou 2000 m²
 • 2016 – Požiar, ktorý úplne zničil výrobné priestory
 • 2017 – Stavba a sťahovanie do novej výrobnej haly na mieste pôvodnej, moderné výrobné a skladové priestory a rozšírenie kancelárskych priestorov
 • 2018 – Masívne investície do technológie spracovania plechov
 • 2019 – Implementácia výrobného ERP systému a investícia do ohraňovacieho lisu TruBend7036
 • 2020 – Uvedenie 2 vlastných produktov na trh – Dezinfekčná brána a Smart dezinfekčný stojan Stela; Nové automatizované zváracie robotické pracovisko Valk Welding
 • 2021 Investícia do výstavby novej montážnej haly s rozlohou 1100 m²; Druhé automatizované zváracie robotické pracovisko Valk Welding
 • 2022 – Investície do technológie spracovania plechov v podobe nového ohraňovacieho lisu Trumpf TruBend 5130 X

Spolupráca so sesterskou spoločnosťou Spanner Re2 

Spoločnosť Spanner Re2 pôsobiaca v meste Neufahrn v Nemecku, zamestnáva viac ako 70 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vývoji a výrobe kogeneračných a tepelných jednotiek. Strojársku výrobu v Považskej Bystrici zabezpečujú vysoko kvalifikovaní zamestnanci, pričom obrat slovenskej spoločnosti prevýšil 6,7 mil. € v roku 2022. 

 

 • Spanner SK, k.s.: Komplexná výroba a služby, spracovanie plechov, zvárané zostavy a montážne celky
  www.spanner.sk
 • Spanner Re2 GmbH: Vývoj a výroba kogeneračných a tepelných jednotiek
  www.holz-kraft.de