XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)

Kogeneračná jednotka Re2

Efektívna výroba energií pomocou kogeneračnej jednotky Re2

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla

Kogenerácia, teda kombinovaná výroba elektriny a tepla, je moderná technológia založená na princípe združenej výroby energií. Patentovaná kogeneračná jednotka Re2 na biomasu sa úspešne presadzuje vo vyspelých krajinách po celom svete a predstavuje významný podiel na celkovej výrobe energií napríklad v Nemecku, Rakúsku, Belgicku či Švajčiarsku. Uplatní sa všade tam, kde je potrebná elektrická energia a kde sa teplo dokáže zužitkovať na vykurovanie, výrobný proces či ohrev vody.

Drevná štiepka je zdrojom pre pohon motora poháňajúci generátor, ktorý vyrába elektrický prúd a spaľovanie paliva je sprevádzané výrobou tepla. Vyrobenú elektrinu môžete spotrebovať alebo ju predávať do siete. Teplo vznikajúce pri procese môžete využiť na vykurovanie alebo sušenie drevnej štiepky.

Segmenty, ktoré využívajú kogeneračné jednotky Re2

V rámci celého sveta sú kogeneračné jednotky Re2 inštalované v stredných a väčších priemyselných spoločnostiach, hoteloch a wellness či v poľnohospodárskych a drevospracujúcich podnikoch. Rovnako sú zákazníkmi aj verejné inštitúcie, obce a mestá. Zaujímavé sú tiež pre tých, ktorí by chceli vymeniť už existujúce drahé dieslové generátory alebo staré generátory elektrickej energie.

  • hotely a wellness
  • priemyselné podniky
  • poľnohospodárske prevádzky a podniky
  • drevospracujúce podniky
  • školy a verejné podniky
  • obce a mestá

Kogeneračné jednotky Re2 sa vyznačujú vysokou účinnosťou a sú ekologické, čo prispieva k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti.

Našou snahou je ukázať, že udržateľnosť a hospodárnosť je možné dosiahnuť súčasne. Ponúkame kompletné riešenia na mieru, slovensko-nemeckú patentovanú technológiu, know-how a skúsenosti z viac ako 20 000 000 hodín prevádzky.

Každé podnikanie môže mať udržateľnú energetickú budúcnosť, je preto na nás zvážiť dostupné možnosti a hľadať cestu na využívanie obnoviteľných zdrojov.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na: +421 907 408 092 alebo alena.berakova@spanner.sk


Referencie – TU

Pre viac informácií – kliknite TU