XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)

Kontakt

Sídlo / fakturačné údaje

Spanner SK, k.s.
Robotnícka 4352
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Tel.: +421 (0)42 285 2701

E-mail:
spanner@spanner.sk

E-mail pre fakturáciu:
fakturacia@spanner.sk

Kontakty pre uchádzačov o zamestnanie:

E-mail: kariera@spanner.sk

Mobil: +421 917 671 882

IČO: 36 348 287
DIČ: 2022081380
IČ DPH: SK2022081380

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 10054/R

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., SK14 0200 0000 0045 2752 7851

 

CEO

Patrik Lišaník
e-mail: patrik.lisanik@spanner.sk

Product, HR & Marketing Manager

Ing. Alena Beráková, MBA
e-mail: alena.berakova@spanner.sk

mobil: +421 907 408 092

COO

Ing. Pavol Januš
e-mail: pavol.janus@spanner.sk

Production Director

Ing. Rudolf Kvašňovský
e-mail: rudolf.kvasnovsky@spanner.sk

Sales Manager

Ing. Miroslav Rec
e-mail: miroslav.rec@spanner.sk
mobil: +421 915 929 346

Sales Manager

Wayne Smith
e-mail: wayne.smith@spanner.sk
mobil: +421 908 945 685

Head of Technical department

Ing. Daniel Smatana
e-mail: daniel.smatana@spanner.sk