XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)

Kontakt

Sídlo / fakturačné údaje

Spanner SK, k.s.
Robotnícka 4352
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Tel.: +421 (0)42 285 2701

E-mail:
spanner@spanner.sk

E-mail pre fakturáciu:
fakturacia@spanner.sk

IČO: 36 348 287
DIČ: 2022081380
IČ DPH: SK2022081380

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 10054/R

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., SK54 1100 0000 0026 2010 6593

 

CEO

Patrik Lišaník
e-mail: patrik.lisanik@spanner.sk
tel: +421 42 285 27 03

Sales Manager

Miroslav Rec
e-mail: miroslav.rec@spanner.sk
mobil: +421 915 929 346

Marketing Manager

Ing. Alena Beráková
e-mail: alena.berakova@spanner.sk

Production Manager

Daniel Smatana
e-mail: daniel.smatana@spanner.sk
tel: +421 42 285 27 02

Sales Representative

Peter Ťapay
e-mail: peter.tapay@spanner.sk
mobil: +421 907 993 951