XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
  Späť

Úžitkový vzor – Dezinfekčné brány Spanner SK

Registrácia úžitkového vzoru na naše dezinfekčné brány prebehla úspešne a táto informácia bude zverejnená v najbližšom Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Zároveň nás milo potešilo ocenenie predsedu úradu 📜 za významný technický prínos v čase pandémie COVID-19 😉