XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
  Späť

Spanner SK v časopise Duševné vlastníctvo

„Inovácie sú dôležité v každom štádiu života firmy. Bez nich by firma, či strojárska, alebo akákoľvek iná, nemohla napredovať a rozvíjať sa, a to by znamenalo do budúcnosti jej koniec.
Kríza možno naštartuje inovácie trošku rýchlejšie, pretože si uvedomíte, že musíte urobiť niečo hneď, v kratšom časovom období ako za bežných okolností. Nie je priestor na vyčkávanie a zdĺhavé analýzy. Je však mnoho ďalších faktorov, ktoré na to vplývajú a opäť sa vrátim k ľuďom. Firmou sú predovšetkým ľudia, ktorí tvoria tieto inovácie a dávajú im reálnu podobu. Myšlienky a nápady sú jedna vec, druhá je ich zhmotnenie. Vo firme hovoríme, že nemáme problémy, len výzvy. Toho sa snažíme držať. Keď sa niečo nepodarí, je potrebné sa z toho poučiť a ísť ďalej,“ Patrik Lišaník.
 
O potrebe inovácií v čase krízy, kedy nie je priestor na zdĺhavé analýzy či vyčkávanie, ako aj o dôležitosti prepájania podnikateľov s vysokými školami sa rozprávala Mgr. Lucia Spišiaková, PhD. MBA, z Úradu priemyselného vlastníctva SR, s našim CEO Patrikom Lišaníkom.
 
Viac sa dočítate v časopise DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, ktorý vydáva Úrad priemyselného vlastníctva SR v článku s názvom Z galérie tvorcov: Spanner SK – firma, ktorá buduje nové hygienické štandardy (str. 68-71)