XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
  Späť

Efektívna výroba energií pomocou kogeneračnej jednotky Re2

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla

Kogenerácia, teda kombinovaná výroba elektriny a tepla, je moderná technológia založená na princípe združenej výroby energií. Patentovaná kogeneračná jednotka Re2 na biomasu sa úspešne presadzuje vo vyspelých krajinách po celom svete a predstavuje významný podiel na celkovej výrobe energií napríklad v Nemecku, Rakúsku, Belgicku či Švajčiarsku. Uplatní sa všade tam, kde je potrebná elektrická energia a kde sa teplo dokáže zužitkovať na vykurovanie, výrobný proces či ohrev vody.

📌 Časť našej produkcie je zameraná na výrobu kogeneračných jednotiek na biomasu, pozostávajúcich zo splyňovača drevnej štiepky a jednotky na výrobu elektriny a tepla. Vyrobená elektrická energia a teplo môžu byť spotrebované pre vlastnú potrebu alebo dodávané do siete.
📌 Našou snahou je ukázať, že udržateľnosť a hospodárnosť je možné dosiahnuť súčasne. Kogeneračné jednotky sa vyznačujú vysokou účinnosťou a sú uhlíkovo neutrálne, čo prispieva k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti.
📌 Ponúkame kompletné riešenia na mieru, know-how a skúsenosti z viac ako 20 000 000 hodín prevádzky.
 
Viac informácií na: Kogeneračná jednotka Re2