English
Deutsch

Skupina Spanner

*Skupina Spanner: Spanner SK, Otto Spanner, Spanner Re2, Ursatronic  


 

 Spanner SK, k.s.: Zváranie a montáž oceľových celkov. 

www.spanner.sk


 

Otto Spanner GmbH: Lisovanie a strihanie zostáv pre automobilový priemysel.
www.spanner.de

 


 

Spanner Re2 GmbH: Vývoj a výroba kogeneračných a tepelných jednotiek.
www.holz-kraft.de


 

ursatronics GmbH: Partner pre výrobu elektroniky,podskupín a prístrojov.
www.ursatronics.de