English
Deutsch

O spoločnosti

Spoločnosť Spanner SK, k.s. bola založená v roku 2005 ako dcérska spoločnosť nemeckej rodinnej firmy Otto Spanner GmbH so sídlom v Bayerbach Spolkovej republike Bavorsko. Spoločnosť Spanner SK, k.s. je súčasťou úspešnej skupiny stredne veľkých spoločností združených v skupine Spanner Group s vedením v Bayerbachu s viac ako 60 ročnou tradíciou v strojárskom priemysle. 

Slovenská spoločnosť bola založená za účelom rozvoja skupiny do krajín strednej Európy, a to najmä ako výrobca lisovaných komponentov pre automobilový priemysel. Od založenia prešla firma výrazným vývojom a premenou do aktuálneho stavu, kedy sa zaoberá výrobou návrhom a výrobou oceľových zváraných a montovaných podskupín pre svojich partnerov. 

Neoddeliteľným nosným programom je výroba komponentov a montážnych celkom pre svoju sesterskú firmu Spanner Re2, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom kogeneračných jednotiek na spaľovanie drevnej štiepky. 

Spoločnosť Spanner SK, k.s. je priamym dodávateľom zváraných a montovaných celkov pre zákazníkov z regiónu DACH v oblastiach ako automatizácia, výroba špecializovaných zariadení, chemického a potravinárskeho priemyslu. 

Spanner SK, k.s. zamestnáva v Považskej Bystrici viac ako 50 vysokokvalifikovaných zamestnancov vyberaných na základe ich odborných znalostí. V posledných rokoch sa naši zamestnanci priamo podieľajú na vývoji produktu kogeneračnej jednotky a tým sa začleňujeme k zamestnávateľom s vyššou pridanou hodnotou v našom regióne. Disponujeme vlastnými modernými výrobnými priestormi s plochou 2000m2, skladovými priestormi o veľkosti 1000m2 a kancelárskymi priestormi o veľkosti 500 m2.