English
Deutsch

11/2017 Nová hala nový začiatok

Všetko nové: Po požiari v roku 2016 sa Spanner SK po menej ako 10 mesiacoch vrátil do kompletne zrekonštruovaných priestorov. 

Nová výrobná hala o veľkosti 2000m2, skladové priestory a taktiež rozšírené kancelárske priestory otvárajú možnosti rastu spoločnosti v blízkej budúcnosti. 

Spolu s investíciou do budovy sa vedenie spoločnosti rozhodlo v roku 2018 investovať do technológii viac ako 500.000 EUR. 

Vedenie spoločnosti na fotografií zľava: 

Anton Kuchar
Patrik Lišaník
Thomas Bleul
Helmut Spanner
Josef Beibl

Fotogaléria
IMG_9426
IMG_9429
IMG_9427